mespaimetre
 
Abreviació m
Desenvolupament metre
Observacions Unitat de longitud del sistema internacional (unitat SI bàsica)
Categoria gramatical m (nom masculí)
Àrees temàtiques CIE (Ciències (general))
Taules temàtiques UN (Unitats de mesura)
Tipus d’abreviació símbol