espaimetre quadrat
 
Abreviació
Desenvolupament metre quadrat
Observacions Unitat de superfície del sistema internacional (unitat SI derivada)
Categoria gramatical m (nom masculí)
Àrees temàtiques CIE (Ciències (general))
Taules temàtiques UN (Unitats de mesura)
Tipus d’abreviació símbol