català
símbol
desenvolupament
metre quadrat
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències (general)
unitats de mesura
Unitat de superfície del sistema internacional (unitat SI derivada)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina