M. H. Sr.espaiMolt Honorable Senyor
 
Abreviació M. H. Sr.
Desenvolupament Molt Honorable Senyor
Observacions V. M. Hble. Sr.
Categoria gramatical m (nom masculí)
Àrees temàtiques ADM (Llenguatge administratiu)
Taules temàtiques TP (Tractaments protocol·laris)
Tipus d’abreviació abreviatura