castellà
símbolo
NNE
desarrollo
nornordeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
català
símbol
NNE
desenvolupament
nord-nord-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
NNE
expansion
north-north-east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 20-1-2022
Impressió de la pàgina