català
abreviatura
op. cit.
desenvolupament
opus citatum (‘en l’obra citada’)
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina