Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
3es
símbol
3es.
símbol
3.es
desenvolupament
terceres
categoria
adjectiu o nom femení plural
àrea temàtica
llengua general
numerals ordinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-3-2022