Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
UA
desenvolupament
Universitat d’Alacant
categoria
nom femení
àrea temàtica
llenguatge administratiu
universitats i institucions d’educació superior

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 25-2-2022