Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
vid.
desenvolupament
vide o videte (‘vegeu’)
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
biblioteconomia i documentació

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021