Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
ca.
desenvolupament
al voltant de (circa)
àrea temàtica
història
referències i citacions bibliogràfiques

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021