Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
M. Hble. Sr.
desenvolupament
Molt Honorable Senyor
àrea temàtica
llenguatge administratiu
tractaments protocol·laris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021