Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
desenvolupament
igual per definició
categoria
adjectiu
àrea temàtica
matemàtiques
símbols matemàtics

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-3-2022