Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
{
desenvolupament
clau d’obertura
categoria
nom femení
àrea temàtica
matemàtiques
símbols matemàtics
V. }

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-3-2022