Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
cal
desenvolupament
caloria
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències (general)
unitats de mesura
Unitat obsoleta d’energia (1 cal = 4,184 J)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021