Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
MLA
desenvolupament
Associació de Llengües Modernes
categoria
nom femení
àrea temàtica
filologia
associacions acadèmiques i professionals
anglès
acronym
MLA
expansion
Modern Language Association
category
noun
thematic area
languages
academic and professional organisations

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-3-2022