Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
APSA
desenvolupament
Associació Americana de Ciències Polítiques
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències
associacions acadèmiques i professionals
anglès
acronym
APSA
expansion
American Political Science Association
category
noun
thematic area
sciences
academic and professional organisations

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-3-2022