Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
b.
desenvolupament
barri
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llenguatge administratiu
adreces

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021