Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
£LIB
desenvolupament
lliura libanesa
categoria
nom femení
àrea temàtica
economia
unitats monetàries
Norma UNE (obsoleta). Consulteu Símbols monetaris

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021