Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
}
desenvolupament
clau de tancament
categoria
nom femení
àrea temàtica
matemàtiques
símbols matemàtics
V. {

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 8-3-2022