Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
BOE
desenvolupament
Butlletí Oficial de l’Estat
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà Boletín Oficial del Estado.
castellà
sigla
BOE
desarrollo
Boletín Oficial del Estado
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 3-5-2022