Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
q.m.
desenvolupament
quaque mane (‘cada matí’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada matí

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021