Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
cat.
desenvolupament
català
categoria
nom masculí
àrea temàtica
filologia
llengües

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 25-2-2022