Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
cir.
desenvolupament
cirurgia
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències de la salut
disciplines i branques de coneixement

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 25-2-2022