Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
CE
desenvolupament
Constitució espanyola
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Constitución española.
castellà
sigla
CE
desarrollo
Constitución Española
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 13-5-2022