Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
CEPDHLF
desenvolupament
conveni europeu per a la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
castellà
sigla
CPDHLF
desarrollo
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales
categoría
nombre masculino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 19-5-2022