Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
OMI
desenvolupament
Organització Marítima Internacional
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
organismes i associacions polítiques, jurídiques i econòmiques

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021