Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
ACL
desenvolupament
Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida
àrea temàtica
ciències de la informació
arxius, biblioteques i museus

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 27-10-2021