Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
4es
símbol
4es.
símbol
4.es
desenvolupament
quartes
categoria
adjectiu o nom femení plural
àrea temàtica
llengua general
numerals ordinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-3-2022