Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
desp.
desenvolupament
despatx
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llenguatge administratiu
adreces

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021