Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
etc.
desenvolupament
etcètera
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
No pot anar seguida de punts suspensius.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021