Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
a. m.
desenvolupament
abans del migdia (ante meridiem)
categoria
locució
àrea temàtica
llengua general

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021