Criteris - Universitat de Barcelona
català
sigla
NB
desenvolupament
advertiu-ho bé (nota bene)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la informació
referències i citacions bibliogràfiques

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021