Criteris - Universitat de Barcelona
català
abreviatura
op. cit.
desenvolupament
opus citatum (‘en l’obra citada’)
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
biblioteconomia i documentació

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-7-2021