Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
1a
símbol
1a.
sense codi
1.a
desenvolupament
primera
categoria
adjectiu o nom femení
àrea temàtica
llengua general
numerals ordinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 4-3-2022