Adreces
apmt.
apartament
av.
avinguda
àt.
àtic
bda.
baixada
bxs.
baixos
b.
barri
b.
barriada
bl.
bloc
cant.
cantonada
c/
carrer
c.
carrer
cró.
carreró
ctra.
carretera
5a
cinquena
5a.
cinquena
5.a
cinquena
cinquè
5è.
cinquè
5.è
cinquè
CP
codi postal
desp.
despatx
dta.
dreta
entl.
entresòl
esc.
escala
esq.
esquerre/a