Biblioteconomia i documentació
add.
addenda
n. b.
advertiu-ho bé (nota bene)
NB
advertiu-ho bé (nota bene)
ca.
al voltant de (circa)
c.
al voltant de (circa)
apt.
apartat
ap.
apèndix
art.
article
AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación
bibl.
bibliografia
bibliogr.
bibliografia
bibl.
biblioteca
bibliot.
biblioteconomia
butll.
butlletí
cap.
capítol
CRAI
Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
ca.
circa (‘al voltant de’)
c.
circa (‘al voltant de’)
cit.
citat/ada
coed.
coedició
coed.
coeditat/ada
coed.
coeditor/a
col.
columna
col·l.
col·laborador/a
col·l.
col·lecció