Informàtica, Internet i noves tecnologies
GNU
(Sistema) GNU no és Unix (GNU’s not Unix (System))
a/e
adreça electrònica
BD
base de dades
b
bit
bps
bit per segon
USB
bus en sèrie universal (universal serial bus)
B
byte
Bps
byte per segon
LILO
carregador del Linux (Linux loader)
DAT
casset digital (digital audio tape)
CD-ROM
disc compacte de memòria només de lectura (compact disk read only memory)
CD-R
disc compacte enregistrable (compact disc recordable)
CD-RW
disc compacte reenregistrable (compact disc rewritable)
DVD
disc versàtil digital (digital versatile disc)
KDE
entorn d’escriptori K (K desktop environment)
GIF
format d’intercanvi de gràfics (graphics interchange format)
Gb
gigabit
Gbps
gigabit per segon
GB
gigabyte
GBps
gigabyte per segon
CGI
interfície comuna de passarel·la (common gateway interface)
SCSI
interfície de sistema per a ordinadors petits (small computer system interface)
GUI
interfície gràfica d’usuari (graphical user interface)
kb
kilobit
kbps
kilobit per segon