difós i difús 

Difós (i difosa, difosos i difoses) és el participi del verb difondre, que vol dir ‘escampar’ o ‘divulgar’. No s’ha de confondre, per tant, amb l’adjectiu difús (i difusa, difusos i difuses), que significa ‘poc clar’ o ‘poc concret’.

Exemple correcte El tumor s’ha difós per tot el cos.

Exemple correcte Una nebulosa és un núvol difús de gas i pols.
Darrera actualització: 18-6-2020
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«difós i difús» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1013> [consulta: 21 juny 2021].