degut a 

La locució causal degut a és un calc de la locució castellana debido a, que s’ha d’evitar i substituir per a causa de, gràcies a, per culpa de o per raó de:

Exemple correcte A causa de problemes informàtics, se suspèn momentàniament la connexió a Internet.

Exemple incorrecte Degut a problemes informàtics, se suspèn momentàniament la connexió a Internet.


Si degut a va seguit de la conjunció que, aleshores cal utilitzar altres conjuncions o expressions causals com ara atès que, com que, etc.

Exemple correcte Com que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats previstes.

Exemple incorrecte Degut a que les condicions atmosfèriques són desfavorables, se suspenen les activitats previstes.


Exemple correcte Per manca de quòrum suficient, no es podrà dur a terme la votació.

Exemple incorrecte Degut a que el quòrum és insuficient, no es podrà dur a terme la votació.


Ara bé, cal no confondre la locució causal anterior amb construccions fetes amb el participi del verb deure.

Exemple correcte El fet que s’hagin retardat les obres és degut a factors acadèmics.


En aquestes construccions, el participi ha de concordar en gènere i nombre amb el nom o referent amb què es relaciona.

Exemple correcte La vaga del personal de neteja deguda a problemes contractuals va acabar ahir.
Bibliografia
Bruguera, Jordi. Diccionari de dubtes i dificultats del català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2000, pàg. 80.
Darrera actualització: 14-10-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«degut a» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1018> [consulta: 16 juny 2019].