dada i data 

Cal no confondre els usos de dada amb els usos de data, ja que tenen significats diferents.

Cal utilitzar dada amb el sentit de ‘qualsevol mena d’informació’.

Exemple correcte Cada dada de les que recull el nostre llibre està documentada.

Exemple correcte Escriviu les dades personals en majúscules a la sol·licitud de matriculació.


Cal utilitzar data amb el sentit d’‘indicació temporal’.

Exemple correcte L’Onze de Setembre és una data molt significativa per als catalans.

Exemple correcte Cal fixar una data per lliurar l’estudi, abans que acabi l’any.
Darrera actualització: 18-2-2021
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«dada i data» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1033> [consulta: 17 juny 2021].