a l’efecte (de) 

 • Les locucions a l’efecte i a aquest efecte, força corrents en llenguatge administratiu i jurídic, signifiquen ‘amb vista a realitzar alguna cosa’, i són correctes quan es refereixen a un sol efecte.

  Exemple correcte Algunes empreses s’han proposat intervenir en la formació dels joves; a l’efecte, han invertit en màsters i postgraus d’especialització.

  Exemple correcte Algunes empreses s’han proposat intervenir en la formació dels joves; a aquest efecte, han invertit en màsters i postgraus d’especialització.


  Aquestes expressions es poden substituir per una altra d’equivalent i més transparent: amb aquesta finalitat.

  Exemple correcte Algunes empreses s’han proposat intervenir en la formació dels joves; amb aquesta finalitat, han invertit en màsters i postgraus d’especialització.


 • Si s’ha de fer referència a diversos efectes s’utilitzen aquestes expressions en plural: als efectes, a aquests efectes.

  Exemple correcte La Universitat pretén donar un servei eficaç als alumnes, facilitar-los les gestions i mantenir-los informats. Als efectes, ha creat el Servei d’Estudiants.

  Exemple correcte La Universitat pretén donar un servei eficaç als alumnes, facilitar-los les gestions i mantenir-los informats. A aquests efectes, ha creat el Servei d’Estudiants.


 • Les locucions prepositives a l’efecte de i als efectes de tenen les mateixes restriccions que les locucions sense preposició apuntades més amunt, i signifiquen ‘a fi de’. També es poden substituir per la preposició per.  

  Exemple correcte S’han ampliat les aules a l’efecte de donar cabuda a més estudiants.

  Exemple correcte S’han ampliat les aules a fi de donar cabuda a més estudiants.

  Exemple correcte S’han ampliat les aules per donar cabuda a més estudiants.


  Exemple correcte Els membres de la Junta s’han reunit als efectes de constituir un grup de recerca i establir-ne els requisits.

  Exemple correcte Els membres de la Junta s’han reunit a fi de constituir un grup de recerca i establir-ne els requisits.

  Exemple correcte Els membres de la Junta s’han reunit per constituir un grup de recerca i establir-ne els requisits.


 • En llenguatge administratiu i jurídic sovint cal traduir textos castellans on s’utilitzen variants d’aquestes expressions. És convenient saber que cadascuna té la seva correspondència:

  Castellà
  Català
  al efecto
  a l’efecte, a aquest efecte, amb aquesta finalitat
  a los efectos
  als efectes, a aquests efectes
  a este efecto
  a/per aquest efecte
  a tal efecto
  a aquest efecte, amb aquesta finalitat, amb aquest objecte, amb aquest fi.
  a todos los efectos
  amb caràcter general
  al efecto de
  a l’efecte de, a fi de
  a los efectos de
  als efectes de
Darrera actualització: 28-1-2020
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«a l’efecte (de)» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1036> [consulta: 30 juny 2022].