Noms de dinasties i llinatges 

S’escriuen amb majúscula inicial.

Exemple correcte l’època dels Àustries
la Florència dels Mèdici
els Montcada
Darrera actualització: 26-2-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Noms de dinasties i llinatges» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1076> [consulta: 19 maig 2019].