Períodes històrics i geològics 

S’escriuen amb minúscula.

Exemple correcte l’era cristiana
l’edat mitjana
la decadència
l’edat de pedra
el triàsic
el neolític
l’imperi romà
la dinastia yuan


En textos especialitzats (sobretot en les àrees de coneixement d’història i de geologia), però, és habitual l’ús de la majúscula inicial perquè es considera que les paraules que designen aquests períodes són noms propis.
Darrera actualització: 16-11-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Períodes històrics i geològics» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1082> [consulta: 17 maig 2022].