Institucions, establiments i entitats: noms abreujats 

Se segueix la mateixa norma que en el punt anterior.

Exemple correcte l’Administració (per l’Administració pública)
l’Estat (per l’Estat espanyol)
la Universitat (per la Universitat de Barcelona)
els Serveis (pels Serveis Lingüístics)
Darrera actualització: 14-1-2022
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Institucions, establiments i entitats: noms abreujats» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1100> [consulta: 30 juny 2022].