Ser i estar per expressar lloc 

L’ús dels verbs ser i estar per indicar lloc depèn fonamentalment dels dos factors següents:
  • la distinció entre mera localització o permanència del subjecte en el lloc;
  • el caràcter animat (persona o animal) o inanimat (per exemple, biblioteca) del subjecte del verb.

Per indicar mera localització s’usa ser, tant per als subjectes inanimats com per als animats:

Exemple correcte L’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona és a la Gran Via.

Exemple incorrecte L’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona està a la Gran Via.


Exemple correcte La secretària acadèmica és al despatx 41.

Exemple incorrecte La secretària acadèmica està al despatx 41.


Exemple correcte Quan es van trobar eren a l’altura de la Facultat de Biologia.


Amb els subjectes animats, quan al significat de lloc s’hi afegeix un matís de durada o de permanència, es prefereix estar (o estar-se); especialment quan va acompanyat d’expressions temporals del tipus tot el matí, durant el curs, etc.:

Exemple correcte La secretària acadèmica estarà/s’estarà al despatx 41 tot el matí.

Exemple inadequat La secretària acadèmica serà al despatx 41 tot el matí.


Exemple correcte Va estar/estar-se durant tot el curs a la Facultat de Dret com a becari.

Exemple inadequat Va ser durant tot el curs a la Facultat de Dret com a becari.


Cal recordar que estar-se ha anat adquirint, fins i tot, el significat de ‘fer estada, allotjar-se’, ‘residir, viure’, ‘treballar’, etc., i que és preferible quan es vol posar l’èmfasi en la permanència, ja que l’ús de ser en alguns casos pot ser ambigu.

Exemple correcte Des del curs passat té una beca i s’està a la Universitat de Lille.

Exemple inadequat Des del curs passat té una beca i és a la Universitat de Lille.


Exemple correcte Els estudiants estrangers s’estan en una residència.

Exemple inadequat Els estudiants estrangers són en una residència.


Exemple correcte Les associacions d’estudiants s’estan al primer pis [equival a ‘tenen la seu’].

Exemple inadequat Les associacions d’estudiants són al primer pis.
Darrera actualització: 25-2-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Ser i estar per expressar lloc» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1110> [consulta: 7 maig 2021].