estar + gerundi 

Perífrasi correcta quan indica continuïtat o reiteració:

Exemple correcte La professora està escrivint a la pissarra tota l’estona.


Però quan no té aquest valor, és preferible no usar la perífrasi i posar el verb en present:

Exemple correcte La professora escriu a la pissarra.

Exemple inadequat La professora està escrivint a la pissarra.


Cal recordar que la perífrasi estar + gerundi + participi és una construcció incorrecta que cal substituir pel verb principal en present:

Exemple incorrecte L’informe està sent estudiat pel Deganat.

Exemple correcte El Deganat estudia l’informe.
Darrera actualització: 25-2-2016
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«estar + gerundi» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1141> [consulta: 23 juny 2021].