alumnat o estudiantat 

Per designar el conjunt d’alumnes d’una institució acadèmica, és preferible usar la paraula alumnat en lloc d’estudiantat.

Exemple correcte Els tres col·lectius universitaris són: l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Exemple inadequat Els tres col·lectius universitaris són: l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis.
Darrera actualització: 25-10-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«alumnat o estudiantat» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1149> [consulta: 16 juliol 2019].