alumnat o estudiantat 

Per designar el conjunt d’alumnes d’una institució acadèmica, és preferible usar la paraula alumnat en lloc de estudiantat.

Exemple correcte Els tres col·lectius universitaris són: l’alumnat, el professorat i el personal d’administració i serveis.

Exemple inadequat Els tres col·lectius universitaris són: l’estudiantat, el professorat i el personal d’administració i serveis.
Darrera actualització: 10-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Formes preferents: alumnat o estudiantat» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1149> [consulta: 10 agost 2022].