Plural 

Les sigles són invariables i només pluralitzen els elements del sintagma nominal que les determinen.

Exemple correcte els CAP
Exemple correcte algunes ONG
Exemple correcte CD verges


El plural no s’ha de fer afegint-hi una s.

Exemple inadequat els CAPs

Exemple incorrecte els CAP’s


Tampoc no es dupliquen les lletres de les sigles.

Exemple correcte CS [ciències socials]
Exemple incorrecte CCSS
Exemple correcte RH [recursos humans]
Exemple incorrecte RRHH
Exemple correcte XS [xarxes socials]
Exemple incorrecte XXSS


Això no obstant, hi ha algunes sigles que ja han quedat fixades per l’ús.

Exemple correcte CCOO [Comissions Obreres]
Exemple correcte PPCC [Països Catalans]
Exemple correcte JJOO [Jocs Olímpics]


Les sigles lexicalitzades tenen forma de plural.

Exemple correcte làsers
Exemple correcte radars
Exemple correcte elapés
Darrera actualització: 22-9-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Plural» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1237> [consulta: 3 desembre 2021].