Plural 

Les sigles són invariables i només pluralitzen els elements del sintagma nominal que les determinen.

Exemple correcte els CAP
Exemple correcte algunes ONG
Exemple correcte fem servir CD verges


El plural no s’ha de fer afegint-hi una s.

Exemple inadequat els CAPs

Exemple incorrecte els CAP’s


Tampoc no es dupliquen les lletres de les sigles.

Exemple correcte RH [recursos humans]
Exemple incorrecte RRHH
Exemple correcte RL [relacions laborals]
Exemple incorrecte RRLL
Exemple correcte RP [relacions públiques]
Exemple incorrecte RRPP
Exemple correcte EUA [Estats Units]
Exemple incorrecte EEUU


Això no obstant, hi ha algunes sigles que ja han quedat fixades per l’ús.

Exemple correcte CCOO [Comissions Obreres]
Exemple correcte PPCC [Països Catalans]
Exemple correcte JJOO [Jocs Olímpics]


Les sigles lexicalitzades tenen forma de plural.

Exemple correcte làsers
Darrera actualització: 5-3-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Plural» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1237> [consulta: 13 abril 2021].