Aspectes tipogràfics 

Habitualment, les sigles s’escriuen en rodona, no pas en cursiva, encara que corresponguin a denominacions estrangeres o a títols d’obres.

Exemple correcte un DVD [digital video disc]
Exemple correcte la GEC [Gran enciclopèdia catalana]


En el cas dels usos metalingüístics de les sigles, també s’han d’escriure en cursiva.
Darrera actualització: 14-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Aspectes tipogràfics» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1239> [consulta: 9 desembre 2021].