Plural 

Els símbols són invariables: no admeten cap marca de plural, encara que el concepte que abreugen o representen (paraules, sintagmes, valors) en tingui.

Exemple correcte 53 km [quilòmetres]
Exemple correcte 500 cm [centímetres]
Exemple correcte 250 g [grams]
Exemple correcte 20 h 30 min [hores, minuts]
Darrera actualització: 14-2-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Plural» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1241> [consulta: 16 maig 2022].