Constants matemàtiques 

Les lletres que s’usen com a símbols de constants matemàtiques, tant de l’alfabet grec com llatí, s’escriuen en rodona.

Exemple correcte Φ = 1,618 033 [nombre d’or]
π = 3,141 592 [nombre pi]

Exemple correcte e = 2,718 281 [base dels logaritmes neperians]
i = √−1 [nombre imaginari]


En canvi, les que s’usen com a símbols d’altres nombres, i que no són constants, és a dir, les variables, s’han d’escriure en cursiva.
Darrera actualització: 16-3-2016
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Constants matemàtiques» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1255> [consulta: 22 maig 2022].